Nové informace ke stavbě "D48 Rybí - MÚK Rychaltice" - Obecní úřad informuje - Obec Libhošť